Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 4] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Ewidencja księgowa rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

Dom pomocy społecznej (dalej: DPS) otrzymał w trwały zarząd wcześniej zagospodarowaną i zaadaptowaną na swoje potrzeby nieruchomość gruntową. Na nieruchomości znajdują się budynki, które DPS prowadził w swojej ewidencji środków trwałych i dla których dokonywał corocznych odpisów umorzeniowych. Wartość z ewidencji księgowej środków trwałych jest niższa od wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę i ujętej w decyzji administracyjnej. Jak należy zaksięgować roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości? Czy należy zwiększyć wartość księgową nieruchomości, jeżeli wartość wynikająca z decyzji administracyjnej jest wyższa? Czy DPS zwolniony jest z podatku od nieruchomości?