Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [4 / 4] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Wydatki na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – klasyfikacja budżetowa

Jednostka budżetowa (MOPS) dostała umowę na dofinansowanie zadania własnego z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wojewoda ma przekazać środki z podziałem na: z rezerwy celowej i z Funduszu Pracy. W jaki sposób ująć taki podział w księgach rachunkowych jednostki? Czy ma to związek z nowym paragrafem 473?