Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [9 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Grzywna w celu przymuszenia w sprawozdawczości budżetowej jednostki

Inspektor sanitarny nałożył na firmę grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym w wysokości 2000 zł z terminem płatności do 30 kwietnia 2017 r. W dniu 20 kwietnia 2017 r. firma złożyła zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny oraz zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Ostatecznie inspektor wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego wobec firmy do 31 grudnia 2017 r. Czy nałożoną grzywnę należy ująć w ewidencji księgowej pod datą jej nałożenia? Jeżeli tak, to na jakich kontach zaksięgować, jaki ustalić termin płatności, czy wykazywać w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N? Czy nie należy księgować w tym roku i poczekać do postanowień w 2018 r.?