Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [8 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Konto 235 „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków” – podstawowe informacje oraz zasady ewidencji

Od 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W załączniku nr 3 do rozporządzenia dodano nowe konto 235 „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków”.