Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [5 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Obowiązek przeksięgowania środków trwałych z konta 011 na konto 013 – zmiana kwoty dla jednorazowego umorzenia

Czy w związku ze zmianą kwoty, dla której dokonuje się jednorazowego umorzenia z 3500 zł na 10 000 zł, zasadne jest dokonanie przeksięgowania z dniem 1 stycznia 2018 r. środków zaksięgowanych na koncie 011 „Środki trwałe” i ujęcie ich na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”?