Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [6 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowości w zakresie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonym rachunku dochodów. W załączniku do tej uchwały wskazano m.in. jednostki oświatowe uprawnione do otwarcia wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz określono dochody, które jednostki mogą gromadzić na tym rachunku. Do dochodów, które mogą być gromadzone na tym rachunku, zaliczono m.in. dochody z następujących źródeł: