Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga Księgowego

NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Część 2. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Od 6 grudnia 2017 r. przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) – obok obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości – nakładają na organy właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nowe obowiązki sprawozdawcze. Dotychczas na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadziły ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Ewidencja ta jest narzędziem, które w założeniu ma usprawnić ustalanie podstaw opodatkowania, a co za tym idzie, usprawnić wymiar i pobór tych podatków. Nowe obowiązki sprawozdawcze zwiększą możliwości analizy obowiązujących rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwiając oszacowanie struktury