Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [3 / 18] >

Temat numeru

Rozliczanie PIT– zaliczki od dochodów ze stosunku służbowego i stosunku pracy

Pracodawcy, w tym będące pracodawcami jednostki sektora finansów publicznych, są obowiązani jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób uzyskujących od nich przychody ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy. Zasady ustalania wysokości tych zaliczek określają przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). W artykule zostało szczegółowo omówione, jak jednostka powinna się prawidłowo wywiązać z tego obowiązku.