Rachunkowość Budżetowa nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [12 / 18] >

Podatki

Nadwyżka VAT wynikająca z cząstkowego rozliczenia podatku przez samorządowy zakład budżetowy

Jednostka samorządu terytorialnego, chociaż jej aktywność w znacznej mierze dotyczy sfery publicznej, pozostaje również podmiotem aktywnym w sferze stosunków cywilnoprawnych. Nabywa i sama wykonuje różnego rodzaju świadczenia, a czyniąc to w sposób zorganizowany i w znacznej mierze za wynagrodzeniem, w istocie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).