Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Przewodnik po zmianach przepisów 2017

Spis treści dodatku: Rachunkowość w oświacie

Spis treści dodatku: Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej