Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

Spis treści dodatku: Rachunkowość w oświacie

Spis treści dodatku: Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej

Spis treści dodatku: Skorowidz tematyczny i indeks haseł